זכיה בצידנית מעדנים בכפוף לתקנון.
חברת יחיעם שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לבטל את המבצע בכל עת |ט.ל.ח|