כל כמה שנים יש שמיטה?
7
3
5
25
מה זה "פירות שביעית"?
פירות שגדלו בשבת
התוצאה של שמירת השמיטה
פירות שאסור לאכול
פירות שקדושים בקדושת שביעית
מה זה "אוצר בית דין"?
בית דין שאוצר את האנשים
תיבת אוצר שנמצאת בבית דין הגדול בירושלים
תקנה שבית דין יחלק את הפירות שגדלים בשדות
בית דין חשוב כמו אוצר
מה זה "ספיחין"?
ירקות שגדלו בשמיטה
פירות קדושים
מה שנספח להלכות שמיטה
כל התשובות נכונות
מה זה "גידולי מים"?
גידולים שצריכים להשקות אותם
גידול שיורד ע"י מים
מים גדולים
גידולים שמגדלים בתוך מים, ללא אדמה
מה זה "דמי שביעית"?
דומה לשמיטה
דם שנשפך בשמיטה
הכסף שמקבלים תמורת פירות שביעית
אף תשובה לא נכונה
מה זה "היתר המכירה"?
מכירת הקרקעות לגוי בשמיטה כדי להתיר חלק מהמלאכות
מותר למכור פירות שביעית
מותר למכור את העצים לנשים שאינם חייבות במצות שמיטה
מכירת הקרקעות לילדים קטנים
מה זה "פרוזבול"?
שטר שבו האדם נותן את חובותיו לפריעה על ידי בית הדין
דין שקשור ל"פרוז" בפורים
בול מיוחד
שטר מכירת קרקעות
מתי עושים "ביעור מעשרות"?
בחנוכה
בפסח בשנת השמיטה וגם בשנה רביעית
לא משנה מתי
בסוף השמיטה
מה זה "הקהל"?
הרבה אנשים
איסוף העם בסוכות שאחרי השמיטה
הקהל שקונה מ"אוצר בית דין"
כל התשובות נכונות
מתי מותר לעשות מלאכות האסורות מדרבנן?
אף פעם
מפסח והלאה
מר"ח אלול והלאה
כשהן נעשות להקמת העץ ולא לפיתוחו
מהו "אוקמי אילנא"?
מיועד לחזק ולשפר את האילן
מיועד לקיים את האילן
שם של אילן
עץ עקום
מתי תחול שנת השמיטה הקרובה?
תשפ"ב
תשפ"ג
תשפ"ד
תשפ"ה
השלם את הפסוק "והיתה שבת הארץ לכם.."
ללמידה
למנוחה
לשינה
לאוכלה
לשאלה הבאה
1/14
ענית נכון על 6 שאלות מתוך 14
יש לך עוד מה ללמוד על שנת השמיטה. בשביל זה אנחנו כאן, הצטרפו אלינו ושמרו שמיטה לכתחילה
לשיתוף המשחק